Platforma pre spoluprácu, spájanie, zdieľanie a inšpirovanie sa navzájom

Projekt šťastné deti je platforma, ktorá má vytvárať priestor pre spájanie. Detí, rodičov, učiteľov. Projekt je rozdelený do niekoľkých úrovní.

Prvá úroveň je pre deti na domácom vzdelávaní.

Zastrešujeme garantovanie homeschoolingu na Slovensku. Tento level je teda o online učení “one to one” – jeden na jedného, teda online hodiny s dieťaťom. Garant slúži ako podpora pre rodičov, ktorí sa rozhodli svoje dieťa vzdelávať doma. Keďže garant zastrešuje podporu najmä v slovenskom jazyku a matematike, ostatné predmety sú v réžii rodiča. 

Druhá úroveň je venovaná výchovám: telesnej, hudobnej a výtvarnej

Tu vnímame priestor na podporu v ostatných predmetoch, najmä výchovách. 

Vzhľadom na obmedzené možnosti vzdelávania doma porovnávajúc so školou, kde sú odborníci na jednotlivé predmety sme vytvorili videozónu, ktorá je primárne určená deťom na rozvoj zručností a schopností vo výchovách, teda telesnej, hudobnej a výtvarnej. V dobe, ktorú teraz žijeme, kde sú obmedzené pohybové aktivity na hodinách, ale aj spevácke činnosti, prinášame videá, ktoré si deti môžu pozrieť doma a zároveň byť aktívne účastní. Taktiež je to možnosť pre rodičov, aby sa inšpirovali v daných výchovách. Vzniká tu tak priestor pre spoločné realizovanie aktivít a prehĺbenie vzťahu rodiča s dieťaťom. 

Tretia úroveň je pre rodičov.

Mnohí rodičia nemajú vedomosti o tom, ako funguje mozog ich dieťaťa v danom veku, ako vplývajú emócie na proces učenia či ako ovplyvňuje strava sústredenie dieťaťa. V tejto blogovej sekcií budeme prinášať podcasty, články, rozhovory s ľuďmi, ktorí nám pomôžu lepšie pochopiť zákulisie, ktoré je potrebné pre proces učenia.