Vzdelanie
 • Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice
 • Pedagogická fakulta UK: špeciálna pedagogika a poradenstvo
 • Katolícka univerzita Ružomberok: 1.atestácia
Školenia
 • Sfumato/ Splývavé čítanie 
 • Diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií (Metóda Dr. Sindelar) 
 • Comenia Script
 • Ropratem /Rozvoj pracovného tempa
Kurzy
 • Školský program INPP
 • Metóda dobrého štartu
Prax
 • ZŠ Rusovce, školský špeciálny pedagóg
 • diagnostika a tréning na odstránenie čiastkových deficitov