Vzdelanie
 • Pedagogická a sociálna akadémia Turčianske Teplice
 • Pedagogická fakulta UK: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
Školenia
 • Sfumato/ Splývavé čítanie 
 • Rešpektovať a byť rešpektovaný 
 • Comenia Script
 • Projektová výuka na daltonských školách 
 • Základný kurz Hejného vyučovacej metódy
Kurzy
 • Hranie na spievajúce misky/ Sound Healing Slovakia
 • Gongy I./ Sound Healing Slovakia
 • The Way of the Gong/ Brij Allen Mahajan
Prax
 • Island: založenie slovenskej školy na Islande
 • Nemecko: učiteľka v škôlke
 • projekt Tvorivá trieda/ Indícia
 • Slovensko: CZŠ Narnia 
 • programová manažérka projektu Deti nepočkajú