Vzdelanie
  • 2008-2011 PhD. na Katedre psychológie a patopsychológie na Pedf UK v Bratislave

  • 2001-2008 PhDr. na Katedře školní psychologie a Katedře speciální pedagogiky na PedF UK v Prahe

Ďalšie vzdelávanie
  • 2012-2020 Diplom v procesorientovanej psychológii (POPI-Slovensko)

  • 2018 – 2019 Trénerka metódy Sindelar (Centrum Dr. Sindelar)

  • 2020-2021 Emotion Focused Therapy ( v priebehu, IAP, FSEV UK v Bratislave)

Prax
  • 2009-doteraz SZŠ pre deti so všeobecným intelektovým nadaním Bajkalská – školská psychologička a špeciálna pedagogička