Slovenský jazyk

2. ročník

1. hodina / Tvrdé, mäkké, obojaké spoluhlásky

Na úvod si vypočuj túto skladbu.

Aké pocity v Tebe vyvoláva? Pokoj, radosť, šťastie, pohodu alebo niečo iné? Je skladba od islandského pianistu a aj vďaka nej sa naladíme na túto krajinu 🙂 

Prečítaj si nasledujúcu ukážku:

V nedeľu 1. júla po mňa mala prísť straka, aby ma odniesla k Janke do Bratislavy. Ako som však spomínal, náš plán sa zmenil. 

„Janka ide s ockom na dovolenku na Island a bola by veľmi rada, keby si tam priletel za ňou,“ oznámil mi Antoan, keď dočítal list od Janky. Keďže som len plyšový zajko, nemohol som mu odpovedať. Všetkému som však rozumel a aj Antoan to už o mne za ten čas vedel. Straka sedela vedľa neho na nočnom stolíku a čakala na pokyny. 

„Jankin ocko navrhuje, aby sme ťa poslali na Island v klasickom poštovom balíku. Cesta až na samý sever Európy je vraj pre straku nebezpečná. Mohli by ste sa stratiť alebo by vás mohla prekvapiť víchrica. Zlé počasie je na Islande bežné a mení sa skoro každú hodinu,“ tlmočil nám Antoan. 

 

1, Zober si 3 farebné pastelky, urči aká farba bude pre tvrdé, mäkké a obojaké spoluhlásky.

2, Vyfarbi v texte všetky tvrdé, mäkké a obojaké spoluhlásky.

3, Urob si tabuľku a zapíš si počet jednotlivých spoluhlások a pridaj k tomu pohyb: 

koľko tvrdých spoluhlások toľko drepov, koľko mäkkých toľko výskokov a koľko obojakých toľko kľukov 🙂 

…ak budeš mať chuť prečítať si celý príbeh, nájdeš ho v knižke Stratený zajko na Islande 🙂 

…kúpiť si ju môžeš v kníkupectve Artfórum. 🙂